Документи
   
image
 

Необходими документи за кандидатстване за членство:

Необходими документи за кандидатстване за членство:

1.Съдебно решение за регистрация на фирмата.
2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.Решение на колективния орган за членство в сдружението.В решението се посочва съгласието с Устава и физическото лице, което ще представлява фирмата.
4.Молба -свободен текст- до УС на БАВР.
Created with image