Новини
   
image
 

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

 По т.1: Общото събрание РЕШИ:
- приема с пълно мнозинство отчета на Управителния съвет за 2015 г. и освобождава УС от отговорност.

По т.2:  Общото събрание РЕШИ :
- приема финансовия отчет с пълно мнозинство;
- приема проекто-бюджет за 2017 г.-с пълно мнозинство
 
По т.3 : Приема с пълно мнозинство  за пълноправни членове на Сдружението фирмите:
-Про Комюникейшънс  ЕООД-Бургас;
- Бултоп Адвъртайзинг ЕООД-София;
-Интерактив Медиа Маркет ЕООД-София;

По т.4:  Общото събрание РЕШИ :
- избира   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на Сдружението в състав:
- Васил Пиралков
- Теодора Ъндъруд
- Таня Василева
- Милен Попов
- Ангел Станчев

 
Created with image