Новини
   
image
 

ПОКАНА за ОС на 06.12.2016

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква Общо събрание на 06.12.2016 г. / вторник / от 11 ч. в седалището на Сдружението, София,ул.“Московска“ 3А-етаж 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет  на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2015 г. и освобождаване от отговорност на УС.
2. Финансов отчет за 2015 година.
3. Приемане и отпадане на членове.
4. Избор на нов   Управителен съвет.
5. Промени в Устава.
6. Разни.

 


 
Created with image