Новини
   
image
 

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община„ 2015


НАРЕДБА за преместваемите обекти
, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община„ 2015 -  NovaNaredba2015.docx 121 Kb

Приложение 2А -  anl35718-1.JPG  jpg format 3,4 Mb

Приложение 2B -  anl35718-2.JPG  jpg format 6,3 Mb

 
Created with image