Новини
   
image
 

РЕШЕНИЯ НА УС ОТ 24.04.2014

РЕШЕНИЯ  НА УС ОТ 24.04.2014

1. Да се депозира писмо до Кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова с копие до Главния архитект на СО Петър Диков и арх. Влади Калинов-директор на Дирекция „Общински строителен контрол“ във връзка с порядъка за премахване на РЕ, неотговарящи на законовите изисквания и разпоредби.

2. Оторизира Председателя  на УС Ангел Станчев да представлява Сдружението на конгреса на ФЕПЕ Интернешънъл във Виена 4-7.06.2014 и да гласува на Общото събрание.

 

 
Created with image